Våra läkare

På Narvakliniken samverkar följande läkare:

Leg läkare, specialist psykiatri
Riyadh Al-Baldawi

Docent, specialist i psykiatri, leg psykoterapeut.

Nya patienter är välkomna!

Ansluten till nationella läkarvårdstaxan, frikort gäller.

Tidbokning: tel eller SMS till

070-4840519

MD, PhD
Gysbert van Setten

AME 1&2. Aviation Medicine and Ophtalmology.

Medical research, examination and consulting.

Ej subventionerad vård.

Utfärdar läkarintyg till flygcertifikat. Nya patienter välkomna!

Tidbokning: tel eller SMS till

073-6504963