Panoramaröntgen

Panoramaröntgen tar en stor bild från utsidan av både över- och underkäken samtidigt och ger en bra helhetsbild av tänderna och omkringliggande strukturer som bihålorna och käklederna mm.

Panoramaröntgen underlättar om man av olika anledningar har svårt att klara små röntgenbilder i munhålan.