Skalfasader

Skalfaser är ett tunt skall gjort av porslin eller kompositplast. De framställs individuellt för varje tand och fästs på utsidan av tanden där de sedan sitter permanent.

Orsaken till att använda sig av skalfasader är ofta avslagna, gropiga, slitna eller starkt missfärgade framtänder. I de fallen får man ersättning med en del av kostnaden från Försäkringskassan.

Man kan även använda sig av skalfaser vid felställningar som är besvärliga att åtgärda med tandreglering eller för att förbättra sitt utseende och leende. Behandling med skalfasader enbart av estetiska skäl ersätts inte av försäkringskassan och kostnaden är momsbelagd.