Snarkning och andningsuppehåll kan man avhjälpa på olika sätt beroende på olika faktorer. Har man andningsuppehåll betalar landstinget behandlingen om man är utredd vid t ex Aleris Snark- och sömnmottagning och får remiss för en antiapnéskena.

Det finns olika typer av skenor, den som är bäst för dig bedömer vi i samråd med dig som patient och den tillverkas individuellt för dig.